Links

Landelijk

Socialisten.org – landelijke koepel van diverse lokale socialisten(werk)groepen en partijen

Regionaal

Socialisten Overijssel

ROOD, Socialistische Jongeren
ROOD Groningen
ROOD Leeuwarden
ROOD Zwolle

Marxistische Leesgroep Adema (Groningen)
Marxistische Leesgroep Dijkstra (Leeuwarden)

Kameraadschap de Stroom – Noord
Socialistische vrijetijdsvereniging voor sport en cultuur.

Andere inititatieven en campagnes

Voor14 Vakbondscampagne voor een leefbaar minimumloon
Woonstrijd Groningse coalitie voor beter woonbeleid

Communistisch Platform Discussieplatform en pressiegroep voor Marxisme