Over ons

Socialisten Noord is een organisatie voor socialisten in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Wij zijn voortgekomen uit het initiatief www.socialisten.org, dat op verschillende plekken al heeft geleid tot lokale politieke partijen. In het noorden zijn wij voorlopig geen partij maar een politieke beweging.

Met onze activiteiten dragen we bij aan de strijd voor een betere wereld. Welke doelstellingen wij hebben en op welke beginselen wij onze organisatie baseren, dat lees je hieronder!

Doelen

In Noord-Nederland houden wij ons bezig met de opbouw van een brede socialistische beweging. Iedereen die zich wil inzetten voor een socialistische maatschappij is welkom, ongeacht lidmaatschap van andere partijen of organisaties.

Wij willen op twee manieren bijdragen aan de bouw van de beweging. Ten eerste door het bewustzijnsniveau van mensen te verhogen door middel van toegankelijke scholingen over onze kapitalistische maatschappij en het socialistische alternatief erop.

Daarnaast willen we vooral ook de aansluiting zoeken op de bestaande beweging. Wij willen ons niet afzonderen van de rest maar zoeken de samenwerking op met iedereen die opkomt voor de belangen van de werkende klasse. Onder de werkende klasse verstaan wij iedereen die geen kapitaal bezit, maar afhankelijk is van loon om rond te komen. Hieronder vallen ook gepensioneerde werkenden en studenten.

Beginselen

Wij baseren ons werk op basis van drie beginselen.

1. Wij voeren een inclusieve klassenstrijd. ‘Klassenstrijd’ wil zeggen dat wij erkennen dat omstandigheden de mens vormen. Wanneer je een kantoorbaan hebt dan heb je een wezenlijk anders leven van iemand die een bedrijf bezit. Je hebt verschillende belangen – de kantoorwerker wil graag zien dat zijn loon stijgt en de prijzen van levensmiddelen laag blijven, terwijl iemand die mensen in dienst heeft om producten te verkopen wil dat de lonen laag blijven, maar de prijzen stijgen.

De belangen van deze verschillende ‘klassen’ botsen. Wij staan in deze botsing als socialisten aan de kant van de werkende klasse, en we streven ernaar een einde te maken aan de verschillen tussen deze klassen. We zijn hierbij niet blind voor de verschillen binnen onze klasse, en we laten geen ruimte over voor racisme, seksisme, homofobie en andere vormen van discriminatie.

2. Wij zijn strijdvaardig en voegen de daad bij het woord. Wij organiseren mensen voor concreteĀ collectieve verbeteringen in de huidige situatie, maar ook voor de lange termijn. Hoge huren en lage lonen zijn een systeemprobleem en vragen om een structurele aanpak in het opbouwen van tegenmacht door huurders en werkenden.

3. Wij staan voor open en transparante politieke discussie. Wij schamen ons niet voor onze meningen en wij maken ruimte voor iedere kameraad die mee wil doen aan het gesprek over de opbouw van een socialistische beweging. Alleen door het botsen van ideeĆ«n komen we vooruit – laten we daar dan ook werk van maken.

Doe mee!

Kun je je vinden in onze doelstellingen en beginselen? Meld je dan aan als lid, of neem contact met ons op om eens te komen praten of samen een actie te voeren!